Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

7984 a128 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacucaTwin cucaTwin
panienkamorganita
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
panienkamorganita
8651 fc81
Reposted fromneza neza viapersona-non-grata persona-non-grata
panienkamorganita
7373 a337
panienkamorganita
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viapersona-non-grata persona-non-grata
panienkamorganita
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
panienkamorganita
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
panienkamorganita
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
panienkamorganita
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
panienkamorganita
Boli nas, że kogoś straciliśmy. Choć przecież nigdy nie mieliśmy go tak naprawdę. Ktoś, kogo kochamy, nie jest nasz.
— Maria Rotkiel (ELLE; 06/2012)
Reposted fromimmuff immuff viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
panienkamorganita
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
panienkamorganita
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
panienkamorganita
 W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że chociaż trochę się ich wstydzisz
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl