Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

panienkamorganita
panienkamorganita
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
8729 2926
panienkamorganita
8437 54f7 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
panienkamorganita
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
2301 4dad
Reposted fromsiostry siostry viametadon metadon
panienkamorganita
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viametadon metadon
panienkamorganita
Alan Hermanek
Reposted frommajkey majkey viametadon metadon
panienkamorganita
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viametadon metadon
panienkamorganita
9867 f012 500
forever ugly
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
panienkamorganita
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
panienkamorganita
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
Powiedz mi tylko, co mam zrobić,
żeby trzymać się od ciebie z dala?
— take shelter
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaxannabelle xannabelle
panienkamorganita
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl